Pravidla

Pravidla

San Andreas Multiplayers

Samp

Neznalosť pravidiel sa neospravedlňuje, pravidlá sa môžu behom času zmeniť! Tresty udeľuje Administrátor tak, ako uzná za vhodné. Pokiaľ niečo v pravidlách nie je, neznamená to, že je to povolené.HRAČSKÉ PRAVIDLA

1. Je zakázané používanie cheatov a cleo módov zvýhodňujúcich hru (Handling, Parkour, Gamespeed, atď.)

2. Je zakázané používať vulgárne výrazy ako v chate, tak v prezývke, názve gangu či nehnuteľnosti.

3. Je zakázané urážať hráčov/administrátorov.

4. Je zakázané zneužívať bugu / chyby v skripte (pri objavení chyby nahláste administrátorovi alebo na fórum)

5. Je zakázané robiť reklamu na iný SA-MP server (IP/Web).

6. Je zakázané spamovať v chate.

7. Je zakázané žobrať o body / peniaze / admin práva.

8. Je zakázané sa vydávať za administrátora / vedenie portálu.

9. Je zakázané zneužívať esc / opustiť hru v boji, v sumo zápasoch (na evente sa zneužitie esc trestá vyhodením z eventu, opustenie hry nie)

10. Je zakázané parkovať vozidlá z /garaz na cudzie pozemky (prípadne posudzuje administrátor).

11. Je zakázané farmovať respect gangu/killy v DM/killy v dueli/výhry v sumu/čas v hre.

12. Je zakázané zneužívať multi účty na väčší počet nehnuteľností (preposielanie zárobkov na iný účet)ADMINISTRÁTORSKÉ PRAVIDLA

1. Administrátor musí byť spravodlivý ak sa jedná o var / mute / kick / ban.

2. Administrátor musí odpovedať na otázky (/otázka), ak je toho schopný.

3. Administrátor musí riešiť nahlásenie (/reports) a urobiť rozsudok, ak je toho schopný.

4. Administrátor sa musí riadiť pravidlami ako pre hráča, tak aj pre administrátora.EVENT PRAVIDLA

1. Hráč musí na evente "Derby, Special Derby" vrážať do ostatných hráčov (v prípade neuposlúchnutia má administrátor nárok na vyhodenie z eventu).

2. Hráč nesmie na eventoch "Western, DM, TDM, GunGame a pod." utekať / bugovať sa von z areálu mapy.

3. Administrátor sa môže zúčastniť eventu, avšak nesmie byť akokoľvek zvýhodnený oproti ostatným hráčom.HERNÉ ÚČTY

1. Zdieľanie herných účtov je povolené, avšak hráč na danom hernom účte stráca nárok na riešenie strát majetku či účtu.

2. Predaj či darovanie herných účtov je povolené, avšak hráč na danom hernom účte stráca nárok na riešenie strát majetku či účtu.

3. Neoprávnené vniknutie na cudzí účet je prísne zakázané.OBCHODOVANIE

1. Pre obchodovanie s bodmi používajte výhradne / drazba, inak sa vystavujete riziku krádeže.

Administrátor nebude riešiť nevrátenie bodov v prípade, že čiastka nebude vyššia ako 10000 a nie sú k nej doložené dostatočné screeny z chatu. Odporúčame si všetky platby/darovanie bodov zaznamenať pomocou screenshotu klávesom F8. Pre otázku použite /otázku a pre nahlásenie hráča /report, online administrátor ihneď uvidí čo potrebujete alebo koho ste nahlásili).