Pravidla

Pravidla

Discord

Discord

0.01. Je zakázané akokoľvek rozvracať alebo poškodzovať GAMERAGE (na servery, discorde alebo niekde inde). Rozvracaním sa rozumie napríklad: sústavné vyvolávanie hádok, obviňovanie člena AT z porušenia pravidiel bez dostatočných dôkazov, spochybňovanie role člena AT, účelové zľahčovanie postavenia člena AT a podobne...

0.02. Je zakázané akokoľvek obchádzať ban (Multi account) a podobne...

0.03. Je zakázané akékoľvek obchádzanie pravidiel.1. POUŽÍVANIE KANÁLU

1.01. Textové a hlasové kanály musia byť používané výhradne iba pre ich účel.

1.02. Komunikácia na servery je možná len v slovenskom a českom jazyku.

Je zakázané

1.03. Spamovanie, flooding, preskakovanie medzi kanálmi a prehnané používanie botov.

1.04. Šírenie svojich či iných osobných identifikačných informácií (t.j. meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, atď.)

1.05. Streamovanie obsahu komunikácie.

1.06. Vydávať sa za inú osobu, člena AT.

1.07. Kopírovať obsah nášho discord serveru.

1.08. Opakovane zakladať nové tickety k rovnakému účelu.

1.09. Akékoľvek predávanie alebo inzerovanie predaja herných účtov alebo akéhokoľvek iného obsahu, produktu.2. REKLAMA
Je zakázané

2.01. Akákoľvek priama či nepriama reklama na iné webové stránky, servery… ( pozvánkové odkazy, URL… ).3. NEVHODNÝ OBSAH
Je zakázané

3.01. Publikovanie akéhokoľvek príspevku obsahujúceho nadávky, nevhodný alebo pornografický obsah a šírenie odkazov, obrázkov, videí a zvukov tejto podoby.

3.02. Distribúcia príloh alebo odkazov zahŕňajúce vírusy, malware, pirátsky softvér a pod. Ktorý je považovaný za nezákonný pod medzinárodným právom.

3.03. Urážanie, hanobenie, prejavovanie rasizmu, ponižovanie ostatných užívateľov.

3.04. Zverejňovať alebo dávať si do avataru fotografie iných užívateľov bez ich predošlého súhlasu.

3.05. Zverejňovať akýkoľvek obsah ktorý je v rozpore zo zákonmi Českej a Slovenskej republiky.4. OZNAČOVANIE

4.01. Je zakázané akékoľvek bezdôvodné označovanie ktoréhokoľvek člena AT.

4.02. Opakované označovanie role člena AT je možné najskôr 2 hodiny po prvom označení za predpokladu že admin neodpovedá.

4.03. Je zakázané označovať role ( owner alebo co-owner ) v prípade že vie problém vyriešiť iná rola.5. NAHLASOVANIE A SŤAŽNOSTI

5.01. Riešenie banu (sťažnosť na udelenie banu) je možné najneskôr 1 týždeň (7 dní) od udelenia banu.

5.02. Pri nahlásení cheatera alebo porušenia pravidiel je potrebný dostatočný dôkaz (screen, demo).


( Čo nieje v pravidlách, nemusí byť nutne povolené! )